Q&A Feedback and comment box

Youtube Channel - https://www.youtube.com/user/aGATHERING144


Radio Station -----> http://www.blogtalkradio.com/


OFFICIAL GOCC WEBSITE!!!! --->>>http://www.gatheringofchrist.org/

Friday, 2 January 2015

The Lord's Prayer {in Hebrew} / GOCC's Daughters of Zion {#HebrewMusic} NYC

Abba Nawa=Father Our
Shabba Shamayam= which is in heaven
Qadash Hayah Sham Ka=holy be name your. 
Ahayah= I AM
Malak Wath Ka= Kingdom your
Thabaah=come
Rataza wan Ka= Will your 
hayah Isha= be done
ba Arataza= on Earth
Kawa Hayah=as it be
Ba Shamayam= In Heaven
Nathan La nawa=give to us
La chaam Kal Yawam= bread all day
Wa Salak Nawa chaabawath nawa=and forgive our debts of ours
Ka Salak Nawa=as forgive we
Chaabawath ya nawa=debtors our own 
Wa laah thabaah nawa=and not lead us
Ba nasayawan=into temptation.
Abahl Hawashi nawa Man Ri=but deliver us from Evil 
Kaya La Ka Ha Malak wath=for to you the kingdom
wa ha Allah=and the power
wa ha thapaarath=and the Glory
La Iwalam Yam=for ever
wa la Iwalam Yam=and for ever
Ahmen=so be it. 


1 comment:

  1. Nhiều bạn đọc đang thắc mắc rằng Kawasaki z1000 giá bao nhiêuIC xe máy giá bao nhiêu. Ngày nghỉ giải phóng miền nam sắp đến, nhiều bạn đọc đang nghĩ có nên đi nam du vào 30 tháng 4 không
    Hiện nay, giới trẻ nhiều người đang rất thắc mắc Ô môi nghĩa là gìgay có nghĩa là gì.
    Hòa âm ánh sáng lượt mua 2 năm nay Dj SlimV là aiTiểu sử của DJ Gin

    ReplyDelete